top of page

פרשת ילדי תימן - מרכז המידע

בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, תוך כדי מלחמה קיומית וימי צנע, קלטה המדינה הצעירה בת 600,000 תושבים קרוב למליון עולים חדשים.

במחנות ארעיים, בתנאי תברואה קשים ומגפות משתוללות ארעו טרגדיות אנושיות רבות וקשות. קשה במיוחד היה חלקם של עולים מתימן שהגיעו לארץ לאחר מסע תלאות מפרך כשרבים מהם במצב רפואי ירוד. במציאות זו איבדו מאות משפחות את ילדיהן למחלות שונות.
עשורים מאוחר יותר הפיצו גורמים שונים שמועות לפיהן ילדים שנפטרו היו למעשה קורבן למעשי חטיפה ונמסרו לאימוץ. טענות אלה הולידו את "פרשת חטיפת ילדי תימן ועדות אחרות".

אתר זה הוקם כדי לרכז מידע מקיף ואמין בנושא, לתקן שיח ציבורי מעוות שהתפתח סביבו ולסייע למשפחות אבלות למצוא מידע באשר לגורל יקיריהן.

bottom of page