top of page

אורי וכטל

ילד מאומץ שהוצג בתקשורת כתינוק נעלם בשם פלטיאל רדא, אך בדיקת דנ"א שללה את הקשר.


אורי וכטל הוצג בתקשורת כילד פלתיאל רדא ש"נחטף" מהוריו. אולם המציאות העולה מהמחקר שונה מאד.


משפחת רדא הגיעה לארץ במסגרת עליית "על כנפי נשרים" בינואר 1949. שניים מילדי המשפחה, חיים בן ה-3 ופלתיאל התינוק, הועברו למוסד ויצ"ו בירושלים, ככל הנראה עקב מצוקת המשפחה. ב-1951 המשפחה עברה ממחנה עולים למעברת קדימה. באפריל 1952 שלחה האם שמעה רדא את ביתה בת ה-10 לבקר את אחיה בויצ"ו ירושלים. שם נמסר לה שכבר במרץ 1950 הועברו חיים ופלתיאל למוסדות אחרים. חיים נמצא והוחזר הביתה. אולם פלתיאל, שלפי המידע שקיבלה האחות הועבר לבית תינוקות ראש העין ג', לא נמצא שם על אף דברי שכנה המוכרת למשפחה שהעידה שראתה אותו שם בשלב מוקדם יותר.


המשפחה הגישה תלונה למשטרה בשנת 1954, אך בית התינוקות כבר היה סגור אז תקופה ארוכה ותיעוד ממנו לא היה בנמצא. חקירת המשטרה לא הצליחה להתחקות אחר גורלו. הילד פלתיאל לא נמצא עד עצם היום הזה, עקב מה שנראה כרשלנות חמורה של לפחות אחד המוסדות ביניהם עבר.


מספר שנים מאוחר יותר, ראתה שכנה של המשפחה בכפר אונו (קרית אונו של היום) ילד שנראה לה כפלתיאל רדא, ועדכנה בכך את אמו. האם הגיעה עם ביתה לראות את הילד, אורי וכטל, בנה המאומץ של משפחת וכטל. לאחר שיצרה עימו קשר מספר פעמים דרשה ממנה האם המאמצת להפסיק את הביקורים. שמעה רדא פתחה במאבק משפטי בו דרשה לבטל את האימוץ ולהעביר לרשותה את אורי וכטל, שהאמינה כי הוא בנה. בבית המשפט הוצגו מסמכי האימוץ החוקי של אורי וכטל. הילד אורי וכטל נולד ביולי 1949 בבית החולים "הדסה" בתל-אביב, חצי שנה לאחר שהתינוק פלתיאל רדא הגיע לארץ עם משפחתו. וכטל ננטש בבית החולים על-ידי אמו, אשה שנרשמה שם כרחל שרפי. לאחר שסיפור הנטישה פורסם בעיתונות (וגם כאן וכאן) והאם לא נמצאה, הילד הועבר למוסד "לאם ולילד" בתל-אביב שם שהה חצי שנה. לאחר מכן אומץ כדין בידי אלישבע ואלפרד וכטל. משהוצגו מסמכי האימוץ בבית המשפט, ביטל עורך הדין של המשפחה את התביעה.


בהגיעו לבגרות המשיך כנראה וכטל לחשוד שמשפחת רדא היא משפחתו האמיתית. הוא יצר עימה קשר, ובשלב מאוחר יותר, כשכבר התגורר בארצות הברית, אף ביצע בדיקת דנ"א. הבדיקה הוכיחה שלוכטל אין כל קשר גנטי למשפחתו של פלתיאל רדא. הוא אף העיד על כך בפני ועדת החקירה הממלכתית. למרות זאת, וכטל המשיך להיות מוצג בתקשורת ועל-ידי עמותות הפועלות בנושא, כבנה החטוף של משפחת רדא.


コメント


bottom of page