top of page

יהודה קנטור

אוחד עם משפחתו לאחר שנים של חיפושים, והתפרסם כאחת ה"הוכחות" לקיומם של ארועי חטיפה. מאוחר יותר גילה שננטש עם לידתו.

יהודה קנטור הוצג כדוגמה חותכת לקיומה של פרשת "חטיפות".

קנטור גדל כילד מאומץ. החל משנת 1996 החל באופן פעיל לחפש את בני משפחתו. הוא ידע ששם אמו זהרה מתיק האימוץ, והתראיין בכלי תקשורת רבים על חיפושיו ואף פנה לועדת החקירה הממכלתית (עדותו החל מעמ' 82).

רק ב-2017, בסיועה של חברת MyHeritage הצליח להתאחד עם אחיו הביולוגיים, 17 שנים לאחר פטירת האם. קנטור ידע שבתיק האימוץ מופיע כי אימו ויתרה עליו, אולם לא ידע את הסיפור המלא, ולכן יכול היה להמשיך להאמין שמדובר בחטיפה, כפי שנטען גם על-ידי העמותות העוסקות בנושא והתקשורת. בפועל, האם זהרה ילדה את קנטור מחוץ לנישואין ומיד, בעזרת אימהּ, נטשה את הוולד. חקירה משטרתית הצליחה לאתר את האם והסבתא, ושתיהן עמדו למשפט ונידונו למאסר. מאוחר יותר נמסר הילד לאימוץ בהליך משפטי ובהסכמת האם.

Comments


bottom of page